Regulamin

 1. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie lub nieletnie za zgodą rodziców lub opiekunów.
 2. Osoby uczestniczące w zajęciach biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia zarówno w czasie trwania zajęć jak i przerw.
 3. Osoba uczestnicząca zobowiązana jest do przestrzegania regulaminu pracowni.
 4. Kursy prowadzone są w systemie 12 tygodniowym (około 3 miesiące kalendarzowe)
 5. Warunkiem uczestnictwa jest uprzednia rezerwacja miejsca drogą mailową (w wyjątkowych sytuacjach – telefoniczną) oraz dokonanie wpłaty  do  5  dnia każdego miesiąca.
 6. Wpłaty za kurs przyjmowane są wyłącznie przelewem na konto.
 7. Rezerwacja uczestnictwa w Kursie jest równoznaczna z rezerwacją całego pakietu.
 8. Uczestnicy sami zapewniają sobie materiały do pracy (papier, farby, pędzle i komplet ołówków od B1 do B8).
 9. Rozpoczęcie kursu następuje w momencie utworzenia grupy.
 10. Koszt niewykorzystanych zajęć nie podlega zwrotowi. Możliwe jest natomiast przekazanie zarezerwowanego miejsca innej, wskazanej pisemnie osobie.
 11. Prowadząca kurs zastrzega sobie prawo do zmian terminu zajęć z przyczyn od niej niezależnych, np. gdyby liczba uczestników nie pozwala na pokrycie kosztów organizacji danych zajęć. W tej sytuacji uczestnik ma prawo do zwrotu opłaty za odwołane zajęcia.
  (Minimalna liczba uczestników to dwie osoby).
 12. Pandemia koronowirusa i restrykcje z nią związane. Jeżeli kursy zostaną zawieszone z powodu restrykcji koszt zajęć nie podlega zwrotowi.  Prowadząca zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu w późniejszym terminie. 
 13. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz cennika.